Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Prím Fashion Kft. (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 211.-213. 6. lph. fszt. 601., a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó, Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető és nyomtatható a weboldalon található https://innovafashion.hu/ címről.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 1. Szolgáltató adatai, valamint elérhetősége:

Cégnév:

Prím Fashion Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

1142 Budapest, Dorozsmai u. 211-213. 6.lph. fszt. 601.

üzlet, levelezési cím:

 

1141 Budapest Szugló u. 125/G. fszt. 5. üzlet

Cégjegyzékszám:

01-09-275274

Bejegyző Bíróság:

Fővárosi Cégbíróság

Adószám:

25439355-2-42

Közösségi adószám:

HU25439355

Számlaszám:

11732002-23569731-0000000 (OTP Bank NyRt.)

Képviseli:

Kaló Anna

Telefon:

+36 70 6006597

E-mail cím:

info@innovafashion.hu

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: New Time Kft.

Székhely:  6000 Kecskemér, Tavirózsa u. 13.

Honlap: info@newtime.hu

 

 1. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjával (https://innovafashion.hu/) és aldomainjeivel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki, így jelen dokumentum vonatkozik a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal, Webáruház) található elektronikus piactéren keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.
 2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus módon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A szerződéskötés magyar nyelven történik.
 3. A Webáruház szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat továbbá a Webáruházban érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy megadja egyszeri vásárlás esetén a szolgáltatás teljesítéshez szükséges adatokat.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 5. A jelen szabályzat 2023. február 01. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Felhasználók – honlapon való előzetes közzététellel megvalósuló – értesítése mellett.
 6. A módosításokat a Szolgáltató a hatályba lépésük előtt legkésőbb 14 nappal korábban a Weboldalán közzéteszi. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal böngészésével – mint a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A korábban leadott megrendelésekre a leadáskor hatályban lévő ÁSZF irányadó.
 7. Felhasználó, amennyiben belép Szolgáltató Weboldalára, továbbá annak tartalmát bármilyen módon olvassa – még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve mindenkor kötelezőnek ismeri el azzal, hogy a vásárláskor a megrendelés véglegesítése előtt az ÁSZF elfogadására vonatkozó négyzetet bepipálja.
 8. Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

ügyfélszolgálat címe (levelzési cím):   1141 Budapest Szugló u. 125/G. fszt. 5. üzlet   

üzleteink: 1141 Budapest Szugló u. 125/G. fszt. 5. üzlet                   

ügyfélszolgálta nyitvatartása: hétfőtől-péntekig 10.00-18.00

Szombaton: 10:00-14:00

Telefon: +36 70 6006597
Internet cím: https://innovafashion.hu/
E-mail: info@innovafashion.hu

Regisztráció

 1. A Webáruházban a regisztrált felhasználókon túl azok is vásárolhatnak, akik egyszeri vásárlás esetén a megrendelés leadásakor megadják a teljesítéshez szükséges adatokat. A regisztráció ajánlott, hiszen a regisztrált felhasználók könnyebben nyomon követhetik a rendelésüket, hírlevelet igényelhetnek és visszatérve adataik ismételt megadása nélkül vásárolhatnak. A fejlécen bal oldalon található embert formáló ikonra kattintva majd „Regisztrációt” gombra kattintva az e-mail cím megadásával kerülhet sor a regisztrációra.
 2. Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával szükségszerűen kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, ezt a megrendelésnél a megrendelés véglegesítése előtt check-boksz bepipálással teszi meg. A hírlevélre való feliratkozás opcionális.
 3. Amennyiben a vásárlás regisztráció nélkül történik, úgy Felhasználó a jobb felső sarokban található kosarat formáló „Kosár” gomb megnyomásával ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával, majd adatainak megadása utána a „Rendelés” gomb megnyomása előtt felugró ablak bepipálásával szükségszerűen kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. A hírlevélre való feliratkozás ez esetben is opcionális.
 4. A sikeres regisztrációról a rendszer e-mailt küld a megadott címre. Az e-mail tartalmazza az Ügyfél felhasználónevét és megadott jelszavát. A Felhasználó a fiók irányítópultján megtekintheti a legutóbbi rendeléseit, kezelheti szállítási és számlázási címét, valamint szerkesztheti jelszavát és fiókadatait.
 5. Szolgáltató az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul – akár regisztráció, akár megrendelés során – megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibás teljesítésért, illetve károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.
 6. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után a Felhasználó a fiókja irányítópultján a „Fiókom” gombra kattintva van lehetősége. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 7. A Webshopban prémium kategóriájú női, illetve tini ruházati termékek, kiegészítők érhetőek el és vásárolhatóak meg. A termékre vonatkozóan megjelenített ár tartalmazza a jogszabályban előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja a meg nem rendelt termék esetén. A megrendelt termék vonatkozásában jelen dokumentumban foglalt kivételek szerint változtathatja csak meg Szolgáltató az árakat (pl. nyilvánvalóan téves 1 vagy 0 Ft-os ár).
 8. A Webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg, melyek a gyártótól vagy a forgalmazótól származnak.
 9. Amennyiben a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a 9. pontban találja, illetve keresse a termékek forgalmazóját a forgalmazói adatok között rögzített telefonszámon.
 10. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre – akár kuponok alkalmazásával – Szolgáltató a Weboldalon, e-mailben teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció feltételeiről. A kedvezményes, akciós ár kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga és azokat jogosult egyoldalúan módosítani.
 11. A regisztráció, a vásárlói fiók

Megvásárolható termékek köre

Rendelés menete

21.Az Innova Fashion webáruházban megelőző regisztrációt követően és regisztráció nélkül is lehetséges vásárolni, érvényes megrendelést leadni. A vásárláshoz minden esetben meg kell adni a szükséges adatokat, de a vásárlás folyamata regisztráció nélkül is elkezdhető. Minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van előzetesen regisztrálni és saját profil létrehozásával megkönnyíteni a vásárlási folyamatot. A regisztrációt követően a vásárlói profil lehetőséget ad a webáruház egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is, többek között a későbbi vásárlásoknál nem kell ismételten megadni a különböző szükséges adatokat.

 22.A látogatóknak, vásárlóknak a jobb felső sarokban található "REGISZTRÁCIÓ" linkre kattintva van lehetősége regisztrálni, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: e-mail cím, név, jelszó illetve ugyanitt kerülhet sor a kötelezően elfogadandó (külön check-boksz vásárló általi bepipálásával történő) Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadására.
A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy nyugtázó emailt fog küldeni, a regisztráció adataival, kapcsolódó információkkal..

23.A felhasználó sikeres regisztrációt követően a "BELÉPÉS" gombra kattintva e-mail címének és jelszavának megadásával tud belépni az oldalra. Az oldalba való belépés után a jobb felső sarokban található "FIOKOM" linkre kattintva éri el felhasználói fiókját, amelyben aztán tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott regisztrációs adatok, illetve ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok felvételére, a vásárlást és a kiszállítást megkönnyítő adatok felvitelére.

Ugyanitt a vásárlói profil modulban lehetséges a belépési jelszó megváltoztatása.

Elfelejtett jelszó esetén a "BELÉPÉS" menüpontban az "Elfelejtett jelszó" linkre kattintva lehet új jelszót igényelni. Itt meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail címet és a rendszer haladéktalanul megküldi az új jelszó beállítását lehetővé tevő linket a megadott e-mail címre, amire kattintva az oldalra irányítást követően lehetséges az új jelszó beállítása.

 A felhasználó fiókját és adatait a "Profilom" modulban a "PROFIL TÖRLÉSE" gombra kattintva lehet kezdeményezni. Ebben az esetben a rendszer adminisztrátorai a törlésre vonatkozó igény beérkezését követően haladéktalanul a vonatkozó adatokat, a felhasználó profiljában található személyes és egyéb adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törölni fogják a webáruház rendszeréből. 

A webshop vásárlóinak, a konkrét vásárlásoknak az adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig őrizzük meg. 
A felhasználói adatok törlésével párhuzamosan a rendszer a felhasználó megadott email címére az adatok és a fiók törléséről egy értesítést küld a felhasználónak. Az Innova Fashion weboldalon történő vásárláshoz nincs feltétlen szükség előzetes regisztrációra.

 1. A vásárlás menete, a megrendelés

 Az Innova Fashion webshopban az egyes termék(ek) mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, a termék ára, a termék paraméterek és a termék fotója is. A kiválasztott termékek mellett található szürke KOSÁRBA HELYEZÉS gombra kattintva a kiválasztott terméket a webáruház virtuális kosarába lehet helyezni. A kosárba tetszőleges termék helyezhető el.

 1. A kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően a kosár tartalma a menüsorban található kosárra kattintva érhető el. Itt módosítható a termékek darabszáma, illetve törölhetőek a kosárban lévő tételek.
  Ugyanitt lehetséges az estleges vásárlási kuponok beváltása is a kuponkód megadásával. Érvényes kuponkód megadását követően a rendszer a kedvezmény mértékét ugyanitt érvényesíti a kosár fizetendő végösszegét csökkentve.

A kosár modul jobb oldalán tudja a felhasználó az adott kosár termékeinek megvásárlása folyamatában a kiszállítás módját és a fizetés módját kiválasztani. A fizetés, kiszállítás módja kiválasztását követően a kosár összesíti a költségelemeket és egyértelműen jelzi a fizetendő költséget.

 1. A kosár jobb alján található "TOVÁBB" gombot megnyomva a vásárlási folyamat következő blokkjában lehetséges a számlázási és szállítási adatokat, az egyéb információkat megadni és elfogadni a fizetési kötelezettségre vonatkozó tudnivalókat. Ugyanitt a "MEGRENDELÉS" gombra kattintva lehetséges a vásárlást megerősíteni és lezárni.
 2. A "MEGRENDELÉS" gomb megnyomásával a felhasználó véglegesíti a vásárlást. A vásárlás véglegesítése előtt jól láthatóan megjelenik egy figyelmeztetés, (check boksz), mely szerint a megrendelés fizetési kötelezettségekkel jár. A vásárló a megrendelés elküldése előtt check-boksz-ban pipálja be, hogy az általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után. Külön (az előzőtől elkülönített, másik) check-boksz négyzet bepipálásával a vásárló feliratkozhat az INNOVA hírlevélre. A megerősítést követően az oldal egy elektronikus visszaigazolást küld a felhasználó megadott e-mail címére, amelyben összefoglalja a vásárlás legfontosabb adatait, megadja a további teendőket, valamint mellékelt linkben elküldi az általános szerződési feltételeket.

A megrendelés elküldését követően Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap a regisztrációnál rögzített címre. Amennyiben az automatikus visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a megrendelt termékhez igazodó elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolás vonatkozásában felelősségét, amennyiben az azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó téves e-mail címet adott meg regisztrációja során, az üzenet a „spam” mappába került, vagy az e-mail fiókjához tartozó szabad tárhely hiánya esetlegesen a levelező szervere hibája eredményeként nem tud üzenetet fogadni.

 

A Weboldalról megrendelhető termékek árának változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves vagy esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft vagy 1 Ft árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében Felhasználó telefonon vagy e-mailben jelezve azt, elállhat vásárlási szándékától. Azokban az esetekben, ha egy termékből nem áll rendelkezésre a kért mennyiség, a rendszer felajánlja megrendelni a fennmaradó mennyiséget. A fennmaradó mennyiség szállítási határideje egyeztetés tárgyát képezi. A fennmaradó mennyiségtől Partner – telefonon vagy e-mailben jelezve – elállhat az egyeztetést követően.

 1. Ügyfélszolgálatunk munkatársai az info@innovafashion.hu címen, illetve munkaidőben a (06) 70 600-65-97-ás telefonszámon készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

A megrendelés leadását és  megrendelésről visszaigazoló email elküldsét követően kollégáink összekészítik szállításra vagy személyes átvételre a csomagot. A csomag összekészítését követően emailben megküldjük a fogyasztó részére a számlát. A számla megérkezéséig van lehetősége a fogyasztónak megrendelését módosítani emailben.

 1. Fizetési mód, a fizetési feltételek és a kiszállítás
 2. A megrendelt termék(ek) ellenértékének kiegyenlítésére négy lehetőség kínálkozik a webáruházban:
 • személyes átvétel esetén fizetés az üzletben készpénzben, vagy bankkártáyval, vagy előre utalással, előre bankkártyával
 • kiszállítás esetén előreutalás banki átutalással
 • kiszállítás esetén előrefizetés bankkártyával
 • kiszállítás esetén utánvéttel történő fizetés készpénzben, vagy bankkártáyval

A webáruház vásárlóinak lehetősége van üzletünkben, a 1141 Budapest Szugló u. 125/G. fszt. 5. üzlet cím alatt nyitvatartási időben személyesen átvenni a megrendelt terméket, ahol az átvételt követően történik meg a fizetés készpénzzel, vagy bankkártya segítségével.  Külön emailt küldünk a fogyasztónak arról, hogy az üzletben a megrendelt terméke rendelkezésre áll és átveheti. Ha a weboldalon történő vásárláskor már kifizette a fogyasztó bankkártyával vagy átutalással a terméket, csak át kell vennie a boltban. Az átvételre a fenti értesítéstől  számított 5 nap áll a fogyasztó rendelkezésre.Nyitvatartás:Hétfő-Péntek 10:00-18:00 Szombat 10:00-14:00.ig. Abban az esetben, ha a fogyasztó nem fizette ki előre a terméket és a fenti 5 napban nem veszi át, szolgáltató megrendelését törli.


Vevőink a megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költségek ellenértékét banki átutalással, előreutalással is kifizethetik webáruházunk számára. A fizetendő összeget a megrendelést követően kérjük bankszámlaszámunkra: 11732002-23569731-0000000 (OTP Bank NyRt.) átutalni. Az összeg beérkezését követően a futárszolgálat szállítja ki a termékeket vevőinknek,.


Az átutaláshoz szükséges adatokat(megrendelés száma, számlaszám, megrendelt termék adatok) a megrendelés webáruházban történő lezárását követően automatikusan elküldött email visszaigazolás részletesen tartalmazza.


Bankkártyás fizetés esetén vevőink a megrendelt termékek árát bankkártyás fizetéssel, előrefizetéssel is kifizethetik webáruházunk számára. Az Innova Fashion webáruházban a OTP Simple Pay fizetési rendszer működik, ahol ezt a fizetési módot választva a vevő automatikusan átkerül a Simple Pay fizetési oldalára. A fizetési oldalon a kártyaadatok megadásával elindul a tranzakció. A fizetés eredményéről a rendszer tájékoztatja a vásárlót, a kártyatulajdonost, majd a vásárló visszairányításra kerül a webáruház oldalára.
Az összeg beérkezését követően a futárszolgálat szállítja ki a termékeket vevőinknek.
Utánvéttel történő fizetés esetén a megrendelést követően a házhozszállításkor a futárnak a termékcsomag átvételét követően helyben kell készpénzben kiegyenlíteni a termék árát.

 1. A termékek ára forintban értendő és tartalmazza a 27%-os ÁFÁ-t.
 2. A webáruházban történő vásárlást követően a megvásárolt termék(ek) átvételére munkaidőben egyrészt személyes átvétel keretében – 1141 Budapest Szugló u. 125/G. fszt. 5. üzlet - , másrészt futárcéggel történő házhozszállítás igénybevételével van lehetőség. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, általában 3-5 munkanapon belül, de legkésőbb 14 napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a megvásárolt terméket. 

34.A megrendelt termék(ek) átvételére házhozszállítás esetén futárcéggel történő kiszállítás keretében van lehetőség. A kiszállítás várható idejéről telefonon vagy emailben előzetes értesítést küldünk a vásárlóink számára.

35.. A megrendelt termékek kiszállítását/házhoz szállítását a Prím Fashion Kft. megbízásából az MPL Magyar Posta Zrt. vagy DPD futár cég végzi, amely cég a megrendelést követően a megrendeléskor megadott szállítási címen két alkalommal megpróbálja a kézbesítést teljesíteni.

 1. A webáruházban megvásárolható termékeinket általában belföldi, magyarországi szállítási címekre szállítjuk ki előre kifizetett és utánvételes konstrukcióban, a termék kiszállítási ideje 3-5 munkanap. Külföldre európai országokba tudunk szállítani a DPD futárszolgálattal, a termék kiszáálíttási ideje 5-10 munkanap.
 2. A webáruházban megvásárolható termékeinket védő csomagolásban futárszolgálattal szállítjuk a megrendelőinknek. Termékcsomagjainkat a bruttó 30,000 Forintot meghaladó vásárlás esetén egységesen költségmentesen szállítjuk ki a vásárlóink által megadott szállítási címre. 30,000 Forintos vásárlás alatt a 1,650 Forint szállítási költséget számolunk fel. Ezen kiszállítási költség az esetleges utánvétel költségét nem tartalmazza. az utánvétel díja 350-, Ft, Posta pontra és csomagautomatába szállítás díja 990-, Ft.
 3. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban az ügyfél nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet, kontakt telefonszámot megadni(erre a megrendelés folyamatánál, a megjegyzés mezőben nyílik lehetőség). A futárszolgálat kétszeri kézbesítést és telefonos kapcsolatfelvételt kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!
 4. A szállítást végző futárcég honlapja a https://www.posta.hu/internetcímen található meg. A futárcég szállítási feltételeit a https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf  weboldalon található vonatkozó Általános szerződési feltételek linkre kattintva éri el és ugyanitt találhatóak az ügyfélszolgálat elérhetőségei is.
 5. Szállítással kapcsolatos kérdések esetén a info@innovafashion.hu email címen vagy a (+36) 70 6006597 telefonszámon a webáruház üzemeltetőjének kollégájához lehet fordulni munkaidőben.

Házhoz szállítás esetén amennyiben Ügyfél az általa megrendelt termékeket nem veszi át a szállítás időpontjában, abban az esetben Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megrendelt árut – legkorábban a szállítást követő munkanapon – harmadik személy részére értékesíteni, illetve szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.

Ügyfél köteles a kiszállítás, átvétel időpontjában a csomagot ellenőrizni, annak külső sértetlenségéről meggyőződni és az arra vonatkozó átvételi elismervényt aláírni amennyiben a szállítási mód megköveteli. Amennyiben külsérelmi nyomok nem találhatók a csomagon, futárszolgálat munkavállalója nem kötelezhető tételes átvételre. Amennyiben Ügyfél bármilyen külső sérülést tapasztalna a csomagon, úgy a csomag átvételét meg kell tagadnia, és a fuvarozó cég alkalmazottjával jegyzőkönyvet kell felvenni a helyszínen. Az így keletkezett károkért fuvarozót terheli a felelősség, azonban a kártérítési felelősség érvényesítéséhez szükségszerű a jegyzőkönyv felvétele. Amennyiben az Ügyfél kérése hiányában elmarad a tételes átadás és a fenti jegyzőkönyv felvétele, utólagosan hiányosságokra, valamint az átvett termék sérüléseire vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Fuvarozónak csak a megrendelt áru átadásának időpontjában áll módjában elfogadni annak sérülésére vonatkozó reklamációt, később erre nincs lehetőség. Amennyiben az áru átadáskor nézeteltérés alakul ki Partner és a kézbesítő futárcég munkavállalója között, úgy kérjük hívják Szolgáltató ügyfélszolgálatát a helyzet rendezése érdekében.

Ügyfél köteles az átvételt követően haladéktalanul a csomag tartalmát ellenőrizni, azt a szállítólevélen feltüntetett tételekkel és mennyiségekkel összevetni. Eltérés esetén kérjük, legkésőbb az átvételtől számított 2 munkanapon belül értesítsék ügyfélszolgálatunkat, ezen pontból eredő reklamációt később nem áll módunkban elfogadni, mivel a fogyasztónak kellő idő (2 munkanap) áll rendelkezésre a csomag felbontására és ellenőrzésére. Ez a határidő nem érinti a 14 napos indoklás nélküli elállás jogát, amit a fogyasztó gyakorolhat.

Kivételes esetekben előre történő egyeztetést követően konszenzuális alapon Szolgáltató és Fogyasztó eltérhetnek a fent leírt feltételektől.

 41.Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ez esetben az Ügyfél A Polgári törvénykönyv XXIV. Fejezete (Hibás teljesítés) szerint jogosult igényét érvényesíteni mely szerint nem fogyasztó Ügyfél kellékszavatossági igénnyel élhet a teljesítéstől számított 1 éven belül. Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:

Kellékszavatosság

 1. Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
 2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 1. Termékszavatosság
  1. Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  2. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  3. Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  4. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  1. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  2. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

42.Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján a Szolgáltató kötelező jótállás biztosítására nem köteles a honlapján feltüntetett ruhák vonatkozásában.

Egyéb termékek vonatkozásában a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, amennyiben Ön fogyasztónak minősül.
 • Szolgáltató 12 hónapos jótállási időt biztosít legalább 10.000 Forint eladási ár esetén.
 • Szolgáltató 24 hónapos jótállási időt biztosít legalább 100 000 Forint eladási ár esetén.
 • Szolgáltató 36 hónapos jótállási időt biztosít legalább 250 000 Forint eladási ár esetén.
 • A fenti időszak érvényes, hacsak a Szolgáltató vagy a gyártó nem határoz meg hosszabb garanciális időt. Ebben az esetben a hosszabb garanciális idő vonatkozik.
  1. A jótállás érvényesítése csak akkor lehetséges, ha a terméket teljes egészében visszaküldésre kerül.
  2. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett
  3. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 40. és a 41. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
  4. A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra, illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Elállási Tájékoztató

Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:

 1. Elállási jog
  1. Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

 

 1. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 2. Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például elektronikus úton küldött levél útján) az 9. pontban megadott címekre. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási nyilatkozat mintát is (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor) vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát is például elektronikus formában. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
 3. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától a termék átvételének napjáig is gyakorolhatja elállási jogát.
 1. Az elállás joghatásai
  1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvét esetén belföldi postautalvány útján való fizetés helyett hozzájárulása esetén az ügyfélszolgálattal e-mailben egyeztetett bankszámlaszámra térítjük vissza az indokolt összeget. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  2. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
  3. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 2. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 9. pontban megadott elérhetőségeken közölheti.
 3. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról, az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben.
 4. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban, e-mailben megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 5. Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a következő tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Partnereink részére:
  1. Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. A http://www.kormanyhivatal.hu weblapon találja a járási hivatalok elérhetőségét míg a békéltető testületekre vonatkozó adatokat a következő felsorolás tartalmazza:

Panaszkezelés módja

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-871

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-200, (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-291

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

E-mail cím: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610, (20) 373 2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010, (34) 513-012

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe:1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Koncz Pál

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) /506-645, (94) /312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán László

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 1. A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat hiányában nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.
 3. Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 4. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles levélben válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani.
 5. Végső esetben a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja keresetét. Az okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.

Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.
 2. Szolgáltató Weboldalának megtekintése és az azon való vásárlás feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 3. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldal vagy az azon forgalmazott termékek használata miatt következett be. Felhasználó felelős az internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. A Weboldalon feltüntetett képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és a termékek szélesebb körű megismerésére szolgálnak. A képek illusztrációk. Szolgáltató feltételezi, hogy online vásárlás esetén Felhasználó az általa kiválasztott terméket már ismeri, arról más forrásból is információkat gyűjtött. Szolgáltató Weboldalán lévő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. Elírás, hibás adat esetén a gyártó, illetve a beszállító hivatalos közleményében megadott adatok érvényesek.
 4. Szolgáltató adatkezelését GDPR kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.
 5. Szolgáltató fenntart minden, a Weboldala, Webshopja bármely részének, részletének bármilyen módszerrel, történő terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapok egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)
 6. A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után. Felhasználó a Webshop használatával tudomásul veszi, hogy annak bárminemű tartalmának felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege 30.000,- Ft képenként valamint 2.000,- Ft szavanként. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.
 7. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.
 8. Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.
 9. Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó jogvitákra nézve kikötik a magyar joghatóságot, valamint a fogyasztó lakóhelye , telephelye szerinti bíróság illetékes.

 

Online bankkártás fizetés

Tudomásul veszem, hogy a(z) Prím Fashion Kft. (1142. Budapest Dorozsmai utca 211-213. 6lp. Fszt 601) adatkezelő által a(z) innovafashion.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Budapest, 2022. december 20.

Prím Fashion Kft.

 

Az Általános szerződési feltétel letölthető pdf formátumban
a linkre kattintva » Általános szerződési feltételek

 SimplePay vásárlói tájékoztató